"La València oblidada, fotografies de Joaquín Collado" a Vallada

La València oblidada
Itinerant: La València oblidada. Joaquin Collado.