Tarifes

Tarifes d'entrada
 
Tarifes acordades pel Ple de la Diputació de València, en sessió celebrada el 20 de novembre de 2012, per la visita als museus de Prehistòria, Etnologia i MuVIM.
 
Entrada general: 2 euros
 
Tarifa reduïda: 1 euro
- Grups de deu o més persones.
- Estudiants: menors de 16 anys, així com tots aquells que es troben cursant estudis reglats i ho acrediten (F.P., Batxillerat, Universitat, etc.)
 
Entrada gratuïta: dissabtes, diumenges i festius.
 
Entrada gratuïta diàriament per als següents col·lectius:
- Xiquets menors de set anys.
- Grups escolars acompanyats de professor o responsable.
- Ciutadans en situació legal de desocupació que ho acrediten.
- Discapacitats.
- Jubilats.
- Membres de família nombrosa, amb document acreditatiu.
- Per a tots els visitants, el dia 18 de maig (Dia Internacional dels Museus).
- Membres de les següents entitats, degudament acreditats:
 
APME. Associació Professional de Museòlegs d'Espanya.
ANABAD. Associació Nacional d'Arxivers, Bibliotecaris i Museòlegs.
AEM. Associació Espanyola de Museòlegs.
ICOM. Consell Internacional de Museus.
Acadèmia de Belles arts i Ciències.
Associació de Gestors Culturals.Associació de Crítics d'Art.
Guies locals de turisme i guies habilitats per la Conselleria de Turisme, degudament acreditats.
 
L'adquisició d'aquesta entrada permet a més la visita als museus de Prehistòria i Etnologia en la mateixa jornada.
Segons edicte publicat el 24/11/2012 en el BOP de la *Província de València