Leisure and cultural tourism

Huerta & Marjal: Los Imaginarios

 
Ser o no ser
 
Según el sociólogo John Thompson, el imaginario es la dimensión creativa y simbólica del mundo social, mediante el cual las personas crean sus maneras de convivir y de representar la vida social. Es decir, la imagen que un grupo humano tiene y proyecta de sí mismo. La puntualidad alemana y la elegancia italiana forman parte del imaginario colectivo sobre estas culturas.
 
Spanish

Horta & Marjal: Els Imaginaris

 
Ser o no ser
 
Segons el sociòleg John Thompson, l'imaginari és la dimensió creativa i simbòlica del món social, mitjançant el qual les persones creen les seues maneres de conviure i de representar la vida social. És a dir, la imatge que un grup humà té i projecta de si mateix. La puntualitat alemanya i l'elegància italiana formen part de l'imaginari col·lectiu sobre aquestes cultures.
 
Valencian

Concert COETUS

 
COETUS
 
Coetus és un agosarat projecte d'orquestra de percussió ibèrica. Definir la proposta és tan senzill com això. Tot i que, com sempre, el rerefons que la sosté arriba molt més lluny del que pot suggerir una ràpida i breu definició com aquesta.
 
Valencian

Pages

Subscribe to RSS - Leisure and cultural tourism