Oci i turisme cultural

L'HOME DELS NASSOS

 
En voz alta y a la fresca presentaremos el nuevo cuento de la colección ESPANTA LA POR! que tiene como protagonista el Home dels nassos. Os encontraréis con su autor, Miquel Puig y con su diseñadora gráfica, Patricia Bolinches.
 
Espanyol

L'HOME DELS NASSOS

 
En veu alta i a la fresca presentarem el nou conte de la col·lecció ESPANTA LA POR! que té com a protagonista l'Home dels Nassos. Vos trobareu amb el seu autor, Miquel Puig i amb la seua dissenyadora gràfica, Patricia Bolinches.
 
Valencian

LA MARIA NO TÉ POR

Un viaje divertido y lleno de aventuras, a la vez que un esfuerzo para mantener vivo el bestiario popular valenciano; el Butoni, l'Home del sac, la bruja Pinta, el Banyeta y la Quarantamaula entre otros personajes nos llevarán al mundo mágico de los espantacriaturas.
 
Fecha: Domingo, 8 de noviembre
Lugar: Patio V de L'ETNO
Espanyol

LA MARIA NO TÉ POR

Un viatge divertit i ple d'aventures, alhora que un esforç per mantenir viu el bestiari popular valencià; el Butoni, l'Home del sac, la bruixa Pinta, el Banyeta i la Quarantamaula entre d'altres personatges ens portaran al món màgic dels espantacriatures.
 
Data: Diumenge, 8 de novembre:
Lloc: Pati V de L’ETNO
Valencian

DE POR

 
Dani Miquel i els Ma me mi mo músics cantaran cançons de por, velles i novelles. Cantarem, contarem i jugarem amb gegants, bruixes, dimonis i altres personatges més reals. Heu de saber que la por és una muntanya que està al mig de la plaça del poble. Agafeu tota la que vulgueu, però recordeu que cal tornar-la.
 
Data: Diumenge, 1 de novembre
Lloc: Pati V de L’ETNO
Valencian

DE POR

 
Dani Miquel y los Ma me mi mo músics cantarán canciones de miedo, viejas y noveles. Cantaremos, contaremos y jugaremos con gigantes, brujas, demonios y otros personajes más reales. Tenéis que saber que el miedo es una montaña que está en medio de la plaza del pueblo. Cogéis toda la que quered, pero recordáis que hay que volverla.
 
Lugar: Patio V de L’ETNO
Espanyol

Pàgines

Subscriure a RSS - Oci i turisme cultural