II Trobada de Museologia de ICOM Espanya Los Habitantes del Museo

Congrés
00:00
25 oct.
2018
20:30
27 oct.
2018
El comité ICOM Espanya proposa nova trobada de Museología, després de les trobades celebrades a Madrid en 2015 i Valladolid i Còrdova en 2017. En aquesta ocasió, la II Trobada de Museología tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 d'octubre de 2018, en el Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València. 
 
Més informació i actualització del programa en la Web de ICOM España:http://www.icom-ce.org/
 
Apertura termini d'inscripcions: 5 de setembre
Als documents adjunts trobareu el formulari d'inscripció.
  • Està configurat per a ser completat prèvia descàrrega, a través de l'ordinador o dispositius mòvils.
  • Per cumplimentar el formulari, serà necessari tindre instal·lat un programa gratuït de lectura de PDF com Adobe Acrobat o similar. 

*Per a formalitzar la inscripció és necessari remetre el formulari, el resguard del pagament i la documentació acreditativa en cas de quota reduïda a encuentro@icom-ce.org

Les inscripcions es formalitzaran per ordre d'arribada. Es confirmarà per correu electrònic la inscripció a cada participant.

 
Quotes d'inscripció: 
General:

60€ (fins l'1 octubre inclòs)

70€ (fins el 22 d'octubre inclòs)

Reduïda*

50€ (fins l'1 octubre inclòs)

60€ (fins el 22 d'octubre inclòs)

 

COMUNICACIONS

L'organització publicarà les comunicacions dels ponents de la Trobada. Així mateix publicarà, prèvia selecció del comité de redacció, les comunicacions que els inscrits desitgen remetre i que tinguen relació amb el tema de la Trobada. Els/les interessats/es hauran de remetre els originals a encuentro@icom-ce.org abans del 22 d'octubre de 2018.

Els originals tindran una extensió màxima de 7 pàgines, incloses les notes i la bibliografia, en format DIN A4, a espai i mitjà i per una sola cara amb lletra Times New Roman (extensió màxima aproximada de 2.100 paraules). A més, s'aportaran un màxim de 4 imatges (fotos, dibuixos, taules o gràfics). L'autor a més haurà de comptar amb el permís corresponent per a publicar les imatges.


Les obres seran inèdites i no podran haver sigut presentades en premis o altres congressos o trobades. Les comunicacions seleccionades es publicaran en la llengua original en un exemplar conjunt de tots els textos de la II Trobada de Museología ICOM Espanya. Els habitants del museu.

*Quota reduïda (reduccions no acumulables).

[ver-mas]

  • Membres ICOM individuals i institucionals (fins a 3 persones per soci institucional).
  • Estudiants (hauran d'acreditar la seua condició mitjançant l'enviament de fotocòpia del carnet d'estudiant o còpia del resguard de matrícula).
  • Aturats/as (hauran d'acreditar la seua condició mitjançant l'enviament de la documentació que justifique la seua situació professional en el moment de la inscripció).
  • Personal de museus de la Xarxa de Museus Etnològics Locals de la Diputació de València (3 persones per museu, les quals hauran d'acreditar la seua condició).
  • Persones que presenten comunicació (tot participant que presente comunicació, siga o no acceptada per a la seua publicació, comptarà amb quota reduïda en la trobada).

Per a assegurar la seua plaça en la Trobada, és possible remetre el formulari d'inscripció i el resguard de pagament i posteriorment remetre la comunicació. S'admetran aquestes sol·licituds si compleixen els següents requisits:

  • Serà necessari notificar la intenció de presentar la comunicació en l'email d'inscripció, en el qual s'adjunten el formulari i el resguard de pagament.
  • L'enviament de la comunicació haurà de realitzar-se abans de la data límit de presentació.
  • En el cas de no presentar finalment la comunicació, haurà de ser abonada la diferència corresponent de la quota abans de la celebració de la Trobada.