L'hort de la natura Ús tradicional de les plantes

El huerto de la naturaleza. Maleta didáctica
Contacte

Juan Antonio Alcántara.Teléfon 963 883 564

Horario: de dilluns a divendres de 8.30 a 14h.

http://render.es/v1/media_video/lHortNatura/
0
Maleta didàctica
CONTINGUTS 
 
Amb aquesta maleta didàctica es pretén mostrar, a través d'una petita exposició, jocs i tallers, l'ús tradicional de les plantes, desenvolupant l'aspecte medicinal. 
 
APROFITAMENT DIDÀCTIC 
 
Les entitats sol · licitants, a través de les persones responsables de cada grup, seran les que es facin càrrec de l'aprofitament didàctic de la maleta, assessorades i orientades per personal tècnic del Museu. La maleta didàctica podrà romandre en cada centre fins a un màxim de 15 dies. 
 
PÚBLIC A QUI S'ADREÇA 
 
Principalment està dirigida a grups escolars d'entre 6 i 14 anys. Adaptant els continguts i amb la col · laboració de professorat, podrien realitzar algunes activitats amb menors, adults o persones amb dificultade