Xarxa de Museus Etnològics Locals

Presentacio
10:15
08 febr.
2017
12:15
08 febr.
2017
La Xarxa, coordinada pel Museu Valencià d’Etnologia, es presentà en el Museu de la Rajoleria de Paiporta 
 
El passat 24 de gener s’aprovà en la Junta de Govern de la Diputació de Valencia la creació de la Xarxa de Museus Etnològics Locals, una estructura cultural de cooperació, assessorament i formació que té com a objectiu trencar l’aïllament dels museus locals creant un espai de comunicació i cooperació compartit.
 
El Museu Valencià d’Etnologia, com a museu de referència en la Comunitat Valenciana en el terreny de la cultura tradicional i popular, porta anys desenvolupant una tasca d’assessorament i cooperació dirigida a estos museus etnològics locals, donant-los suport i contribuint a millorar la capacitació professional dels seus directors i responsables tècnics a través de diferents jornades formatives. Enguany esta activitat s’ha complementat posant en marxa una línia de subvencions als programes i activitats d’estos museus.
 
[ver-mas]
 
La Xarxa de Museus Etnològics Locals pretén 
 
Crear un espai de comunicació entre els responsables dels museus etnològics locals i el Museu Valencià d’Etnologia que facilite la ruptura de l’aïllament que sovint existeix entre estos professionals.
Propiciar l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, així com propostes de formació i reciclatge professional, que contribuixca a millorar les competències professionals del personal d’estos museus.
Fomentar la cooperació entre els museus etnològics, de manera que es puguen optimitzar els recursos disponibles mitjançant polítiques d’intercanvi, coproducció d’exposicions, creació de circuits d’exhibició, etc.
Millorar els sistemes de difusió i comunicació, creant espais compartits on es puguen difondre les diferents activitats de forma conjunta.
Establir una línia de cooperació econòmica en 2017 que contribuixca al finançament de les activitats dels museus locals
 
La Xarxa ofereix un catàleg de serveis coordinats pel Museu Valencià d’Etnologia.  Este catàleg abarca diferents àmbits. 
 
Formació
Jornades de Museus Etnològics Locals (caràcter anual)
Seminaris tècnics i de gestió. En aquells aspectes que es determinen per part de la xarxa com a més necessaris. El format habitual serà el de la presentació d’un especialista en la matèria que es tracte i el debat posant damunt la taula l’experiència de cada museu sobre la temàtica que estiga tractant-se.
Assessorament
En estudis i projectes museològics o museogràfics, en adequació d’espais expositius; en reformes de museus ja existents; assessorament en projectes educatius; assessorament en màrqueting i comunicació….
Cooperació
Inventari i catalogació de fons de les col·leccions dels museus. 
Magatzem de préstec d’aquells materials d’us comú en els museus.
Projectes de cooperació entre diferents museus (producció d’exposicions conjuntes, compartir la difusió d’activitats –els museus parlen els uns dels altres-, inserció de publicitat conjunta, etc.)
Exposicions itinerants. Les del Museu Valencià d’Etnologia i altres produïdes per museus locals. 
Presentació dels museus locals en la seu del Museu Valencià d’Etnologia
Coordinar-se per a fer determinats esdeveniments conjuntament, com ara, el Dia Internacional dels Museus.
Establir, per part de la Diputació, un sistema de subvencions que permetrà als museus locals renovar el material inventariable, per una banda, i, d’altra, totes aquelles activitats de producció d’exposicions, educatives, de difusió...
Edició de catàlegs de les exposicions permanents dels museus associats. 
Fer propostes d’interacció del patrimoni, material i immaterial, amb altres àmbits com ara  la gastronomia o els paratges naturals, creant rutes comarcals  que ajuden a la 
creació de xicotetes fonts de desenvolupament econòmic local, potenciant un turisme sostenible i de qualitat.
 
Per a pertànyer a la Xarxa, els museu han de complir certs requisits que permeten demostrar l’estabilitat i trajectòria de la seua actuació.
 
El museu etnològic o de cultura popular haurà d’estar reconegut per la Generalitat Valenciana.
Podran adherir-se a la Xarxa, els museus de la província de València que estiguen gestionats per associacions culturals locals amb vinculació directa amb el seu ajuntament i reconeguts per la Generalitat Valenciana.
Que estos museus tinguen un horari d’apertura al públic i realitzen activitats regularment.
Que tinguen un grau d’implicació amb el territori on s’ubica.
 
 
La presentació de la Xarxa es realitzarà en el Museu de la Rajoleria de Paiporta  el 8 de febrer de 2017, a la qual s’han convocat mes de 30 museus etnològics locals de la Província de València. Es contarà amb la presència de Xavier Rius Diputat de Cultura, de Francesc Tamarit Director del Museu d’Etnologia, d’alcaldes i regidors de cultura i dels responsables del museus etnològics locals.
 
A més de presentar la Xarxa, es comentaran aspectes relatius a la línia de subvencions prevista pel 2017, les exposicions itinerants del Museu Valencià d’Etnologia, les Jornades anuals de museus, i les accions conjuntes a desenvolupar el dia internacional dels museus
 
Dia: 08 de febrer de 2017.  
Lloc: Museu de la Rajoleria de Paiporta (MURPA)