Ramaderia i animals

Si bé és cert que en l'imaginari col·lectiu el valencià resulta ser un bon, excel·lent pagès, no és menys cert que no acostuma a ser ramader. La ramaderia ha estat una activitat minoritària dins del món rural valencià, excepte en alguns llocs, com les comarques del nord alacantí.

La col·lecció del Museu Valencià d'Etnologia es compon, bàsicament, d'eines relacionades amb el món del cavall i, d'altra banda, d'utillatge de pastor d'ovins i caprins.