Maleta didáctica

Maleta didàctica "L'hort de la natura" a Cortes de Pallás

 

CONTINGUTS
Amb aquesta maleta didàctica es pretén mostrar, a través d'una petita exposició, jocs i tallers, l'ús tradicional de les plantes, desenvolupant l'aspecte medicinal.
 
PÚBLIC AL QUAL S'ADREÇA
Principalment està dirigida a grups escolars d'entre 6 i 14 anys. Adaptant els continguts i amb la col·laboració de professorat, podrien realitzar algunes activitats amb menors, adults o persones amb dificultats.

 

Valencian

Maleta didàctica "L'hort de la natura" a Sueca

CONTINGUTS
Amb aquesta maleta didàctica es pretén mostrar, a través d'una petita exposició, jocs i tallers, l'ús tradicional de les plantes, desenvolupant l'aspecte medicinal.
 
PÚBLIC AL QUAL S'ADREÇA
Principalment està dirigida a grups escolars d'entre 6 i 14 anys. Adaptant els continguts i amb la col·laboració de professorat, podrien realitzar algunes activitats amb menors, adults o persones amb dificultats.

 

Valencian

Maleta didáctica "L'hort de la natura" a Barx

CONTINGUTS
Amb aquesta maleta didàctica es pretén mostrar, a través d'una petita exposició, jocs i tallers, l'ús tradicional de les plantes, desenvolupant l'aspecte medicinal.
 
PÚBLIC AL QUAL S'ADREÇA
Principalment està dirigida a grups escolars d'entre 6 i 14 anys. Adaptant els continguts i amb la col·laboració de professorat, podrien realitzar algunes activitats amb menors, adults o persones amb dificultats.

Valencian

Maleta didáctica "L'hort de la natura" en Barx

CONTENIDOS
Con esta maleta didáctica se pretende mostrar, a través de una pequeña exposición, juegos y talleres, el uso tradicional de las plantas, desarrollando el aspecto medicinal.

 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE
Principalmente está dirigida a grupos escolares de entre 6 y 14 años. Adaptando los contenidos y con la colaboración de profesorado, podrían realizarse algunas actividades con menores, adultos o personas con dificultades
 

Espanyol

Maleta didàctica "L'hort de la natura" a Beneixida

CONTINGUTS
Amb aquesta maleta didàctica es pretén mostrar, a través d'una petita exposició, jocs i tallers, l'ús tradicional de les plantes, desenvolupant l'aspecte medicinal.
 
PÚBLIC AL QUAL S'ADREÇA
Principalment està dirigida a grups escolars d'entre 6 i 14 anys. Adaptant els continguts i amb la col·laboració de professorat, podrien realitzar algunes activitats amb menors, adults o persones amb dificultats.

 

Valencian

Maleta didáctica "L'hort de la natura" en Beneixida

CONTENIDOS
Con esta maleta didáctica se pretende mostrar, a través de una pequeña exposición, juegos y talleres, el uso tradicional de las plantas, desarrollando el aspecto medicinal.

 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE
Principalmente está dirigida a grupos escolares de entre 6 y 14 años. Adaptando los contenidos y con la colaboración de profesorado, podrían realizarse algunas actividades con menores, adultos o personas con dificultades
 

Espanyol

Maleta didàctica "L'hort de la natura" a Sumacàrcer

CONTINGUTS
Amb aquesta maleta didàctica es pretén mostrar, a través d'una petita exposició, jocs i tallers, l'ús tradicional de les plantes, desenvolupant l'aspecte medicinal.
 
PÚBLIC AL QUAL S'ADREÇA
Principalment està dirigida a grups escolars d'entre 6 i 14 anys. Adaptant els continguts i amb la col·laboració de professorat, podrien realitzar algunes activitats amb menors, adults o persones amb dificultats.

Valencian

Maleta didáctica "L'hort de la natura" en Sumacàrcer

CONTENIDOS
Con esta maleta didáctica se pretende mostrar, a través de una pequeña exposición, juegos y talleres, el uso tradicional de las plantas, desarrollando el aspecto medicinal.

 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE
Principalmente está dirigida a grupos escolares de entre 6 y 14 años. Adaptando los contenidos y con la colaboración de profesorado, podrían realizarse algunas actividades con menores, adultos o personas con dificultades
 

Lugar: Sumacàrcer
 
Fechas: del 5 al 17 de junio
Espanyol

Pàgines

Subscriure a RSS - Maleta didáctica